Lesmateriaal

<< Terug naar Diensten

Een deel van dit lesmateriaal vormt een aanvulling op het lesmateriaal dat hoort bij de AIM-methode en werd in het verleden beschikbaar gesteld via de gezamenlijke Dropbox map van de kring van AIM-docenten in Noord-Nederland. 

In het verleden werd hier lesmateriaal aangeboden dat ontwikkeld was door AIM Language Learning maar dat in een ander "jasje" was gestoken door Project Frans. Het ging bijvoorbeeld om werkbladen die inhoudelijk dezelfde waren maar anders geordend en met een aangepaste lay-out. In overleg met AIM Language Learning is besloten dit niet meer aan te bieden omdat AIM Language Learning bereid is om samen met Project Frans het materiaal voor de Nederlandse markt aan  te passen op basis van specifieke Nederlandse behoeftes. 
 
Bezoekers van de website die gebruik willen maken van onderstaand lesmateriaal, kunnen dit kenbaar maken via info@projectfrans.nl onder vermelding van de projectfrans-code. Het originele Word-bestand wordt dan toegestuurd.

Hebt u lesmateriaal dat u binnen de voorwaarden van deze website wilt delen met anderen, dan kunt u het als Word-bestand mailen. Wij zorgen er voor dat het gedeeld kan worden.Wilt u hierbij ook de gegevens voor het informatieblokje noteren die we bij het lesmateriaal voegen? Dit kan via de mail (info@projectfrans.nl).

QU'EST-CE QUE C'EST?HISTOIRE À COURIR PC/IMP

BINGOon fait des phrases


pif-paf-pouf

routines

VWO studiewijzer
J'aime parler français

Learning apps