Diensten

Vanuit onze visie op taalonderwijs en met behulp van onze expertise en ervaring op dat gebied, bieden we verschillende diensten aan.
We kunnen docenten, vakgroepen en schoolleidingen ondersteunen op allerlei gebieden die te maken hebben met vernieuwend onderwijs in de moderne vreemde talen. Hiervoor worden marktconforme tarieven gehanteerd. De opbrengsten komen ten goede aan activiteiten vanuit onze missie zoals onderzoek, website en dergelijke. 

Voor specifieke scholing op het gebied van de AIM methodiek wordt verwezen naar de website van de VU te Overzicht van AIM-trainingenAmsterdam. Gecertificeerde AIM-trainers verzorgen trainingen voor het gebruik van deze methodiek op alle niveau's.

Daarnaast bieden wij kant-en-klaar lesmateriaal. Dit lesmateriaal zal worden aangeboden als Pdf-bestand met watermerk maar wordt op verzoek geleverd als Word-bestand. Wij hopen dat dit deel van de website in de toekomst zal uitgroeien tot een marktplaats voor lesmateriaal waarbij geregistreerde docenten hun zelf ontwikkelde lesmateriaal gaan delen met een bijbehorend systeem van auteursvergoedingen (in de geest van teacherspayteachers.com en tes.com).

Ondersteuning

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning aan vanuit onze visie op vernieuwend taalonderwijs. Het kan gaan om het verzorgen van studiedagen en studiemiddagen, het verzorgen van workshops en trainingen maar ook om ondersteuning van docenten, vakgroepen en schoolleidingen bij allerlei invoerings- en ontwikkeltrajecten. Op de volgende pagina worden diverse concrete voorbeelden gegeven maar uiteraard wordt de inhoud in overleg vastgesteld op basis van de wensen.

Lesmateriaal

Een deel van dit lesmateriaal vormt een aanvulling op het lesmateriaal dat hoort bij de AIM-methode en werd in het verleden beschikbaar gesteld via de gezamenlijke Dropbox map van de kring van AIM-docenten in Noord-Nederland. Daarnaast wordt kant- en klaar lesmateriaal aangeboden dat ontwikkeld wordt in bovenbouwklassen VWO van het Gomarus College te Groningen om AIM -geïnspireerde lessen te kunnen verzorgen. Dit lesmateriaal is ook uitstekend te gebruiken voor lessen aan leerlingen die geen AIM hebben gehad in de onderbouw.

BovenbouwmethodiekDe bovenbouwlessen Frans voor 80% gevuld met spreekactiviteiten en tegelijk leerlingen voorbereiden op hun examen? Het is mogelijk en bijzonder stimulerend voor leerling en docent.
J’AIMe parler français is een vernieuwende, impliciete methodiek voor Frans in de bovenbouw HV met een primaire focus op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid en wordt ontwikkeld door Project Frans. De voertaal is Frans, de lessen worden grotendeels gevuld met spreekopdrachten en er is weinig tot geen expliciete aandacht voor grammatica, lezen en luisteren.